Home

WAT  is Praktijk Tekeninzicht

– TEKENTAALDOCENTCreatieve cursussen en workshops. Voor ontspanning maar desgewenst ook voor meer inzicht in jezelf.
– CREATIEF COACHCoachen voor inzicht in persoonlijke vraagstukken. Daarbij gebruik maken van  creatieve werkvormen: o.a. tekenen, schilderen, kleien en collages.
– CREATIEF THERAPEUTTherapie d.m.v. bovenstaande werkvormen.

VOOR WIE: Voor doelgroepen: zowel kinderen, volwassenen als ouderen. De cursussen en workshops kunnen in zorghuizen, scholen, kinderdagverblijven etc. gegeven worden, meestal in een kleine groep. Coachen en Therapie wordt individueel gegeven.

ESSENTIE: We werken vanuit een holistische visie, waarbij wij er vanuit gaan dat in de tekening met de hulpvraag ook het medicijn te vinden is. Het lichaam wordt altijd betrokken voor de beleving van het creatieve proces. Tekenvaardigheid is absoluut niet nodig. De tekening/schilderwerk is een afspiegeling van wat onbewuste bij je leeft.

WAAR: Op locatie bij instellingen, in eigen ruimte of op iedere voor jou geschikte locatie.

De Tekentaaldocent, werkt vaak met een kleine groep . Daarbij word je, naast het ontwikkelen van creativiteit en technieken, aangesproken op zowel het denken, je gevoelsleven en je Wil. Wanneer je tekent, brengt je onbewust in beeld wat er bij je leeft. De tekentaaldocent reikt je opdrachten aan die dat proces op gang brengen, en helpt je bij de expressie daarvan. Vervolgens helpt hij/zij je om te ervaren wat die beelden met je doen. – Wat heb ik hier getekend? – Wat zegt dit van mij? – Wil ik daar iets mee? Bij een Tekentaaldocent gaat het in eerste instantie niet om technieken en een mooi kunstwerk, maar om het verhaal in de tekening. Je ontdekt je creativiteit en door met jouw tekentaal in gesprek te gaan, ontdek je de kunstenaar in jezelf.

De Creatief Coach, geeft beeldende individuele sessies, waarbij de cliënt iets wil bereiken wat nog niet goed lukt. De cliënt werkt met een gerichte hulpvraag, of wij gaan de hulpvraag samen formuleren. Daarbij gaan we niet met de cliënt naar het verleden, dat doen we wel bij de tekentherapie. We werken hier ook met de tekentaal in de tekening. Daarin zit het medicijn. Samen “lezen” we de tekening en ik bied een passende vervolgopdracht aan. Zo kunnen we in een aantal sessies werken aan uw hulpvraag.

De Creatief Therapeut,  gaat samen met u zoeken naar de hulpvraag. Daarbij wordt aandacht besteed aan uw verleden. Vanuit de problemen uit het verleden ontstaat er een hulpvraag in het heden. Ook als therapeut worden er passende tekenopdrachten aangeboden, welke uw hulpvraag en wat er nu bij u leeft stap voor stap kunnen ontrafelen tot een oplossing.